เรายกระดับชีวิตเเมือง

ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการซ่อมบำรุงรักษาอาคารจอดรถ ลานจอดรถ อาคารอเนกประสงค์ และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 – 2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)