เรายกระดับชีวิตเเมือง

มาร่วมทำความรู้จัก...อีกหน่วยงานภายใน รฟม. "สถาบันการรักษาความปลอดภัยและดับเพลิง-กู้ภัย รฟม."

ขอเชิญรับชมวีดิทัศน์ "สถาบันการรักษาความปลอดภัยและดับเพลิง-กู้ภัย รฟม."

สถาบันการรักษาความปลอดภัยและดับเพลิง-กู้ภัย รฟม. เป็นศูนย์ฝึกอบรมที่จัดตั้งขึ้นภายใต้การดูแลของ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. โดยสถาบันดังกล่าวได้รวบรวมองค์ความรู้ด้านรักษาความปลอดภัยกู้ภัยและงานดับเพลิง เพื่อฝึกอบรม เสริมสร้างทักษะ งานด้านการรักษาความปลอดภัยให้บุคลากรขององค์กรในระบบราง และรวมไปถึงบุคคลภายนอกที่สนใจ ด้วยหลักสูตรการอบรมตามมาตรฐานสากล จากทีมวิทยากรมืออาชีพ ผู้เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์

รฟม.ห่วงใย ใส่ใจความปลอดภัยของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ทุกท่าน