รฟม. เข้าร่วมโครงการ สคร. ร่วมพลังรัฐวิสาหกิจร่วมใจบริจาคโลหิต (บัตร (Blood) คนดี)

     การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ส่งพนักงานเข้าร่วมโครงการ สคร. ร่วมพลังรัฐวิสาหกิจร่วมใจบริจาคโลหิต (บัตร (Blood) คนดี) ด้วยการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องแก้ววิเชียร ชั้น 11 อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ