Mass Rapid Transit Authority of Thailand
Mass Rapid Transit Authority of Thailand
TH
ภาษา
เรายกระดับชีวิตเเมือง

Fraud Complaints

image

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ และฝ่าฝืนจริยธรรม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ประจำปีงบประมาณ 2561

ประจำปีงบประมาณ 2562

ประจำปีงบประมาณ 2563

ประจำปีงบประมาณ 2564

ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ขนาดไฟล์แนบไม่เกิน 5 MB ครับ/ค่ะ


Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 


;