รฟม. ทดลองเปิดให้บริการ ลานจอดรถยนต์ 24 ชั่วโมง@ห้วยขวาง

รฟม. ทดลองเปิดให้บริการ ลานจอดรถยนต์ 24 ชั่วโมง ลานจอดรถ สถานีห้วยขวาง (ทางเข้า/ออก 1) ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
อัตราค่าบริการจอดรถยนต์ ลานจอดรถ สถานีห้วยขวาง
ผู้ที่ใช้บริการรถไฟฟ้า 15 บาท/2 ชั่วโมง
- จอด 20 - 24 ชั่วโมง คิดค่าบริการเหมาจ่าย 150 บาท
- เศษของ 2 ชั่วโมง คิดเป็น 2 ชั่วโมง
- จอดรถเกิน 24 ชั่วโมง เริ่มต้นนับชั่วโมงใหม่
ผู้ที่ไม่ได้ใช้บริการรถไฟฟ้า 50 บาท/ชั่วโมง
- จอด 20 - 24 ชั่วโมง คิดค่าบริการเหมาจ่าย 1,000 บาท
- เศษของชั่วโมง คิดเป็น 1 ชั่วโมง
- จอดรถเกิน 24 ชั่วโมง เริ่มต้นนับชั่วโมงใหม่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-716-4000 ต่อ 2320 และ 2325