ประกาศราคากลาง งานจ้างบริการรักษาความปลอดภัย อาคารจอดแล้วจรสถานีแยก คปอ. และอาคารจอดแล้วจรสถานีคูคต โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต ประจำปีงบประมาณ 2563