ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารงานภายในองค์กรและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง