เรายกระดับชีวิตเเมือง

รฟม. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต”

          นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการ เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม โดยมีนายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี

          กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อจัดทำถุงของขวัญ “ส่งกำลังใจจากคมนาคม” มอบให้แก่ชุมชนและครัวเรือนในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ที่ทำการกระทรวงคมนาคม จำนวน 300 ชุด โดย รฟม. ได้มอบน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ขวด และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 500 ชิ้น เพื่อบรรจุในถุงของขวัญดังกล่าวด้วย