กิจกรรม MRTA Volunteer ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

     การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดกิจกรรม MRTA Volunteer ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 นำพนักงานจำนวน 130 คน ไปทำกิจกรรมจิตอาสาสร้างโป่งเทียมเพื่อสัตว์ป่า และสร้างฝายชะลอน้ำ ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ. เพชรบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 – วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562

     ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม เกิดจิตสำนึกด้านจิตอาสา รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน