ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องเก็บอุปกรณ์กู้ภัย บริเวณชั้น 2 อาคารจอดรถ (Park & Ride) สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย