เรายกระดับชีวิตเเมือง

รู้หรือไม่ Concept New Normal 5 อย่างคืออะไร?

รู้หรือไม่ Concept New Normal 5 อย่างคืออะไร?

1.อยู่ห่างไว้ ห่างไกลซักนิดก็เหมือนใกล้ชิดกัน ด้วย Social Distancing ในระยะห่างไม่ตํ่ากว่า1เมตร

2.สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน เพื่อป้องกันแล้วไม่แพร่เชื้อให้ผู้อื่น

3.หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลทุกครั้งไม่ว่าจะผ่านการสัมผัสจากที่มีคนมาก หรือเวลาก่อนกินข้าว

4.ถือหลักรักสะอาด หมั่นดูแลทําความสะอาดของใช้ประจําตัวทุกครั้งหลังกลับจากบ้านด้วยแอลกอฮอล์หรือสบู่ทําความสะอาด

5.ปราศจากแออัด การ์ดอย่าตก หลีกเลี่ยงแหล่งที่มีผู้คนพลุกพล่านแออัด เพื่อไม่แพร่เชื้อซึ่งกันและกัน