สัญญาเลขที่ จ(ข)9/2563 สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล สายฉลองรัชธรรม รวมถึงพื้นที่อาคารสำนักงาน รฟม. และพื้นที่ลานจอดแล้วจร โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ) ประจำปีงบประมาณ 2563-2565