ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างผลิตสารคดีสั้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ รฟม.