รฟม. ร่วมกับกรมแพทย์ทหารบก และ BEM จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและดูแลสุขภาพจากการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยแก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT