เรายกระดับชีวิตเเมือง

สธ.ชวนคนไทยใช้แอป' “หมอชนะ/MorChana” ให้ความรู้โควิด - 19

  

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ/MorChana” เพื่อให้โควิด - 19 หมดจากประเทศไทย

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนด้านเทคโนโลยี พัฒนาแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เพื่อช่วยในการติดตามและควบคุมโรค COVID - 19 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยรูปแบบการทำงานของแอปพลิเคชันนี้ จะเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ และเผยแพร่ข้อมูลที่จำเป็น เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัยของท่าน คนรอบข้าง และประชาชน โดยติดตามข้อมูลการติดเชื้อ โอกาสหรือความเสี่ยงในการติดเชื้อ และเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรค COVID - 19 จากการให้ข้อมูลของท่านเอง

ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ/MorChana” ทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ได้ทาง https://morchana.app.link/download

 หรือสแกน QR Code ตามภาพ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/353gtuE

)