สัญญาเลขที่ จ(ข)20/2563 สัญญาจ้างบริการรักษาความสะอาดบริเวณอาคารจอดแล้วจร 3 ชั้น สถานีแยก คปอ. (N23) และอาคารจอดแล้วจร 6 ชั้น สถานรคูคต (N24) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ประจำปีงบประมาณ 2563