ประชาสัมพันธ์การเบื่ยงจราจรถนน

ประชาสัมพันธ์การเบื่ยงจราจรถนน พหลโยธิน เพื่อดำเนินการก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิด - สะพานใหม่ - คูคต