เรายกระดับชีวิตเเมือง

ประกวดราคาให้เช่าและ/หรือเช่าบริหารพื้นที่เชื่อมระหว่างบริเวณทาง ขึ้น-ลงที่ 1 สถานีเพชรบุรี ขนาด 58.50 ตร.ม.

sdsafdsfsd