เรายกระดับชีวิตเเมือง

ประกาศประกวดราคา จ้างจัดทำของที่ระลึกเพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)