ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซม ปรับปรุงรางระบายน้ำ อาคารจอดรถ 9 ชั้น สถานีรถไฟฟ้าลาดพร้าว

ตั้งแต่วันที่ 7-18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียดของผู้ที่สนใจต่อไปนี้
1.ชื่อ บริษัท
2.เลขทะเบียน บริษัท (จำนวน 13 หลัก)
3.ชื่อผู้ประสานงาน
4.เบอร์มือถือ