ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานจ้างบริการรักษาความสะอาด บริเวณอาคารจอดแล้วจร 3 ชั้น สถานีแยก คปอ.(N23) และอาคารจอดแล้วจร 6 ชั้น สถานีคูคต (N24) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) ประจำปีงบประมาณ 2563