ประกาศสอบราคา เรื่อง จ้างทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน และประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก อันเกิดจากอุบัติเหตุไม้กั้นเลนตีรถ ณ บริเวณตู้จ่ายบัตรและเก็บเงินของ รฟม. บริเวณอาคารและลานจอดรถ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และสายฉลองรัชธรรม

ผู้ที่สนใจทำการลงทะเบียนก่อนทำการดาวน์โหลดเอกสารสอบราคา ตั้งแต่วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2560 จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 8  มิถุนายน 2560 เพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียดของผู้สนใจดังต่อไปนี้

  1. ชื่อบริษัท
  2. เลขทะเบียนบริษัท (จำนวน 13 หลัก)
  3. ชื่อผู้ประสานงาน
  4. เบอร์โทรศัพท์มือถือผู้ประสานงาน