ประกาศราคากลาง งานจ้างบริการรักษาความสะอาดบริเวณอาคารจอดแล้วจร 3 ชั้น สถานีแยก คปอ. (N23) และอาคารจอดแล้วจร 6 ชั้น สถานีคูคต (N24) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต) ปีงบประมาณ 2564