เรายกระดับชีวิตเเมือง

ประกวดราคาให้เช่าและ/หรือเช่าบริหารพื้นที่เพื่อการติดตั้งป้ายโฆษณาบริเวณผนังอาคารจอดรถ 9 ชั้น สถานีลาดพร้าว ขนาด 1,256 ตร.ม.

11111