ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ สอบราคาจ้างทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มกับพนักงานที่ออกปฏิบัติหน้าที่ภาคสนามของ รฟม. ประจำปีงบประมาณ 2561