เรายกระดับชีวิตเเมือง

รฟม. ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในการสนับสนุนศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

          นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการ เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) รับโล่ประกาศเกียรติคุณที่มีส่วนร่วมในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และให้การสนับสนุนศูนย์วัคซีนกลางบางซื่อ จากนายอนุทิน ชาญวีระกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดย รฟม. ได้ให้การสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ในช่วงระยะการปฏิบัติภารกิจให้แก่ประชาชน