เรายกระดับชีวิตเเมือง

สะดวก รวดเร็ว ทันใจ ใช้ Line@

รฟม. ขออำนวยความสะดวกประชาชน แนะนำช่องทางออนไลน์ในการติดต่อสื่อสาร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลหรือแจ้งข้อร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ของ รฟม. โดยมีช่องทางที่ สะดวก รวดเร็ว ทันใจ ใช้ Line@ โดยพิมพ์ว่า @mrtacontactcenter เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19

#สุขสันต์วันลอยกระทง 
#ไม่ประมาท การ์ดอย่าตกกันนะจ๊ะ
#รับเรื่องร้องเรียน จัดเตรียมแก้ไข ประพฤติโปร่งใส ด้วยใจบริการ