ประกาศร่างขอบเขตของงาน, ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างสำรวจภาพลักษณ์องค์กรของ รฟม. และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร ประจำปีงบประมาณ 2563 (ฉบับแรก)