เรายกระดับชีวิตเเมือง

รฟม. ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวัดบางรักใหญ่เข้าเยี่ยมชมและทดลองโดยสารรถไฟฟ้า

          การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 114 คน จากโรงเรียนวัดบางรักใหญ่ เข้าเยี่ยมชมและทดลองโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม และสายเฉลิมรัชมงคล จากสถานีบางรักใหญ่ ไปยังสถานีสนามไชย เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพี่ทันใจพาน้องนั่งรถไฟฟ้า ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสและประสบการณ์ในการโดยสารรถไฟฟ้า ส่งเสริมการเรียนรู้และความเท่าเทียม