รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่ขสมก. เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 43 ปี

     นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและบริหารพื้นที่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีแก่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 43 ปี เมื่อวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ ขสมก. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ