รฟม. จัดกิจกรรม รฟม. เรารักต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563

         นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในกิจกรรม รฟม. เรารักต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2563 เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 โดยมีผู้บริหาร และพนักงาน รฟม. ร่วมกันปลูกต้นทองอุไร ณ บริเวณรอบสระน้ำ สวนหลักสอง รฟม. โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ