รฟม. ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากมูลนิธิซี. ซี. เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน เข้าเยี่ยมชมและทดลองโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

     การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ต้อนรับเด็ก เยาวชนและเจ้าหน้าที่ จากมูลนิธิ ซี. ซี. เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน จำนวน 47 คน เข้าทดลองโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล จากสถานีหัวลำโพงไปยังสถานีท่าพระ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 โดยมีเจ้าหน้าที่จาก รฟม. และ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ เป็นวิทยากร