ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง