นายวรรณชัย บุญบำรุง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นาย วรรณชัย บุญบำรุง

ตำแหน่งในปัจจุบัน รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ
ปริญญาเอก • กฎหมายเอกชน มหาวิทยาลัยสตารส์บูร์ก ฝรั่งเศส
ปริญญาโท • กฎหมายเอกชน มหาวิทยาลัยสตารส์บูร์ก ฝรั่งเศส
ปริญญาตรี • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    
ประวัติการทำงาน
ปัจจุบัน รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา