เรายกระดับชีวิตเเมือง

ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบงานสาธารณูปโภคอาคารสำนักงานของ รฟม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)