ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศของ รฟม. (Department Operation Center : DOC) และระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (Executive Information System : EIS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)