เรายกระดับชีวิตเเมือง

รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 49 ปี

          นายสุรพงษ์ รัตนภูวลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  (รฟม.) เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 49 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 ณ สำนักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งในโอกาสนี้ รฟม. ได้ร่วมบริจาคเงินให้แก่ศิริราชมูลนิธิด้วย