ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ และข้อเสนอด้านเทคนิค สอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ สปอตโฆษณา และ/หรือสารคดีสั้นทางสถานีโทรทัศน์ เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจขององค์กร และประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ–เตาปูน (เชื่อมต่อ 1 สถานี)