ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายไฟล์วอล (Next Generation Firewall) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)