รฟม. เข้าร่วมร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมกระทรวงคมนาคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี 2562

     นางณฐมณ บุนนาค รองผู้ว่าการ (การเงิน) เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  (รฟม.) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมกระทรวงคมนาคมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี 2562 โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานนำคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ร่วมทำกิจกรรมฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณรอบกระทรวงคมนาคม ถ. ราชดำเนินนอก