ประกาศสอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ สปอตโฆษณา และ/หรือ สารคดีสั้นทางสถานีโทรทัศน์ เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจขององค์กร และประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ-เตาปูน (เชื่อมต่อ 1 สถานี)

ตั้งแต่วันที่ 7 ถึง 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียดของผู้ที่สนใจต่อไปนี้
1.ชื่อ บริษัท
2.เลขทะเบียน บริษัท (จำนวน 13 หลัก)
3.ชื่อผู้ประสานงาน
4.เบอร์มือถือ