รฟม. เพิ่มมาตรการป้องกัน-ควบคุมการแพร่กระจายไวรัส COVID-19

 รฟม. เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในอาคารสำนักงาน และบริเวณโรงอาหารของ รฟม. จนกว่าสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 จะคลี่คลาย