รฟม. จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดแก้วพิจิตร จ. ปราจีนบุรี

          นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดแก้วพิจิตร จ. ปราจีนบุรี โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงาน รฟม. จำนวน 145 คน เข้าร่วมพิธี เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563

          ทั้งนี้ รฟม. และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมปวารณาถวายจตุปัจจัยเป็นเงิน จำนวนทั้งสิ้น 1,618,360 บาท