ประกาศสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ระบบกระจายเสียงพร้อมติดตั้ง และเชื่อมต่อระหว่างอาคาร 1, 2 และ 3 ของ รฟม.

ผู้ที่สนใจทำการลงทะเบียนก่อนทำการดาวน์โหลดเอกสารสอบราคาฯ ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2560 จนถึงวันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2560 เพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียดของผู้สนใจดังต่อไปนี้

  1. ชื่อบริษัท
  2. เลขทะเบียนบริษัท (จำนวน 13 หลัก)
  3. ชื่อผู้ประสานงาน
  4. เบอร์โทรศัพท์มือถือผู้ประสานงาน