เรายกระดับชีวิตเเมือง

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตกแต่งสวนหย่อม สวนสุขภาพ รฟม. (เกาะกลางน้ำ) สนามหญ้า ต้นไม้ บ่อน้ำ และทางเท้าบริเวณพื้นที่สำนักงาน รฟม. ประจำปีงบประมาณ 2565-2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)