รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงถนนทางเข้าออก ประตู 2 รฟม. สำนักงานใหญ่ (พระรามเก้า) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) วันที่ 4 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2563

     

       การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที ผู้รับจ้างงานโยธาอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน สัญญาที่ 1 ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - รามคำแหง 12 มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงถนนทางเข้าออกประตู 2 รฟม. สำนักงานใหญ่ (พระรามเก้า) ที่เชื่อมกับถนนพระราม 9 เพื่อดำเนินการก่อสร้างคืนผิวจราจรเดิม ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ใช้เส้นทางยังคงสัญจรเข้าออกผ่านประตู 2 ได้ตามปกติ โดยใช้ถนนชั่วคราวที่สร้างขึ้นทดแทน
ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรในจุดดังกล่าว ผู้สัญจรควรใช้ความระมัดระวัง และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรโดยเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 0 2168 3490 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-orangelineeast.com
_________________________________

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ
โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720
โทรสาร 0 2716 4019
Email : pr@mrta.co.th