ประกาศร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถผู้บริหาร รฟม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)