เรายกระดับชีวิตเเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง