ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ สอบราคาจ้างผลิตสารคดีสั้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ รฟม.