เรายกระดับชีวิตเเมือง

ที่จอดรถสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน)

บริการที่จอด

บริการที่จอดรถ

 

 

รฟม.ได้จัดให้มีพื้นที่จอดรถเพื่อให้ผู้ใช้บริการนำรถมาจอดแล้วโดยสารรถไฟฟ้าต่อไปยังจุดหมายปลายทาง โดยได้เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2547 และได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

 

สถานที่จอด

                รฟม. เปิดให้บริการอาคารและลานจอดรถ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ทั้งหมด 13 แห่ง แบ่งเป็นอาคารจอดรถจำนวน 3 แห่ง และลานจอดรถจำนวน 10 แห่ง รองรับจำนวนรถได้ประมาณ 4,000 คัน ดังนี้

ลำดับที่

อาคาร/ลานจอดรถ

จำนวนช่องจอด (คัน)

ประเภทการให้บริการ

อัตราค่าบริการ

รายวัน

รายเดือน

รถยนต์

1

อาคารจอดรถ 9 ชั้น สถานีลาดพร้าว

2,100

ผู้ใช้บริการรายวัน

 - ใช้บริการรถไฟฟ้า
   15 บาท ต่อ 2 ชั่วโมง

 - ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้า
   50 บาท ต่อ 1 ชั่วโมง

ผู้ใช้บริการรายเดือน

- 2,000 บาทต่อเดือน

2

ลานจอดรถ สถานีรัชดาภิเษก

75

3

ลานจอดรถ สถานีห้วยขวาง

73

 

4

ลานจอดรถ สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (ลาน 1)

30

 

5

อาคารจอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

205

 

6

ลานจอดรถ สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (รัชดาภิเษกซอย 6)

106

 

7

ลานจอดรถ สถานีพระราม 9

50

8

ลานจอดรถ สถานีเพชรบุรี

54

 

 

9

ลานจอดรถ สถานีสุขุมวิท

29

 

 

10

ลานจอดรถ สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

79

11

ลานจอดรถฝั่งตรงข้ามศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

42

 

12

ลานจอดรถ สถานีสามย่าน

31

13

อาคารจอดรถ สถานีหลักสอง

1,000

ผู้ใช้บริการรายวัน

 - ใช้บริการรถไฟฟ้า
   10 บาท ต่อ 2 ชั่วโมง

 - ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้า
   20 บาท ต่อชั่วโมง

 ผู้ใช้บริการรายเดือน

- 1,000 บาทต่อเดือน

รถจักรยานยนต์

 

อาคารจอดรถ 9 ชั้น สถานีลาดพร้าว

967

 

5 บาทต่อ 4 ชั่วโมง

 

 

เงื่อนไขการให้บริการ

      •  กรณีอาคารและลานจอดรถที่เปิดให้บริการช่วงเวลา 05.00 - 01.00 น.

          - หากจอดเกินเวลาที่กำหนด จะต้องเสียค่าปรับจอดรถค้างคืนตามที่ รฟม. กำหนด ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้นำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ออกจากอาคารและลานจอดรถหลังเวลา 01.00 น. โดยสามารถนำรถยนต์ออกและชำระค่าปรับค้างคืนในเวลาเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ของวันถัดไป

รถยนต์ 500 บาทต่อคืน + ค่าจอดรถวันถัดไป
รถจักรยานยนต์ 100 บาทต่อคืน

      •  กรณีอาคารและลานจอดรถที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง

         - การคิดอัตราค่าบริการจะเริ่มนับชั่วโมงแรกจากผู้ใช้บริการนำรถเข้าจอด หากผู้ใช้บริการจอดรถเกิน 20 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง จะคิดค่าบริการเหมาจ่าย ทั้งนี้ หากจอดเกิน 24 ชั่วโมง จะคำนวณค่าบริการจอดรถโดยนับชั่วโมงที่ 24 เป็นต้นไปเป็นชั่วโมงที่ 1 อีกครั้ง และนำมารวมกับค่าบริการจอดรถเหมาจ่ายต่อวันโดยไม่มีการคิดค่าปรับจอดรถค้างคืน

ชั่วโมงที่ 1 - 20

- ใช้รถไฟฟ้า 15 บาทต่อ 2 ชั่วโมง

- ไม่ใช้รถไฟฟ้า 50 บาทต่อชั่วโมง

ชั่วโมงที่ 21 -24 เหมาจ่าย 150 บาท

      •  กรณีทำบัตรจอดรถชำรุดหรือสูญหาย

         จะต้องชำระค่าปรับบัตรชำรุดหรือสูญหายตามอัตราที่ รฟม. กำหนด พร้อมทั้งแสดงหลักฐานยืนยันการเป็นเจ้าของรถต่อเจ้าหน้าที่

อาคารจอดรถ
บัตร Park and Ride    800 บาท
บัตร M หรือ M Plus     500 บาท

ลานจอดรถ

บัตรจอดรถรายวัน         800 บาท
บัตรจอดรถรายเดือน      300 บาท
 รถจักรยานยนต์          150 บาท

 

เวลาเปิด/ปิด ห้องทำบัตรจอดรายเดือน (สถานีลาดพร้าว)

วันจันทร์ - วันศุกร์ 06.00 - 21.00น. 

วันเสาร์ - อาทิตย์ - นักขัตฤกษ์ 08.00 - 17.00น. (พักกลางวัน 12.00 - 13.00น.)

 

เวลาเปิด/ปิด ห้องทำบัตรจอดรายเดือน (สถานีศูนย์วัฒนธรรม)

วันจันทร์ - วันศุกร์ 06.00 - 15.00น. (พักกลางวัน 12.00 - 13.00น.)

วันเสาร์ 08.00 - 17.00น. (พักกลางวัน 12.00 - 13.00น.)

วันอาทิตย์ - นักขัตฤกษ์ หยุด

 

เวลาเปิด/ปิด ห้องทำบัตรจอดรายเดือน (สถานีหลักสอง)

วันจันทร์ - วันศุกร์ 06.00 - 15.00น. (พักกลางวัน 12.00 - 13.00น.)

วันเสาร์ 08.00 - 17.00น. (พักกลางวัน 12.00 - 13.00น.)

วันอาทิตย์ - นักขัตฤกษ์ หยุด

** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแนะนำการให้บริการได้ที่
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กองบริหารอาคารจอดรถ แผนกบริหารอาคารและลานจอดรถ 3
โทรศัพท์ 02-716-4000 ต่อ 2320  2325  หรือ 2399 
(เวลา 8.00 -17.00 น.) โทรสาร 02-716-4030